Per a desenvolupadors

Integrar qualsevol aplicació informàtica relacionada amb l'arquitectura, l'enginyeria o la construcció en el flux de treball Open BIM proposat i sobre la plataforma BIMserver.center, és molt senzill i no requereix una gran inversió en temps ni en esforç.

Formulari de contacte